Asbjørn Lindboe, født i Trondheim, norsk politiker (B) og embetsmann, sønn av J. A. Lindboe; jurist. Praktiserte som sakfører i Trondheim 1919–31, justisminister i Kolstads og Hundseids bondepartiregjeringer 1931–33, fra 1933 sorenskriver i Inderøy; 1945–59 fylkesmann i Nord-Trøndelag. Han utgav bl.a. en bok om sin far, Lagmann Lindboe, en politikerprofil og noen tidsbilder fra 1880–1890-årene (1961) og Fra de urolige tredveårene (1965).