Petter Johan Thomassen, norsk politiker (H); siviløkonom. Nestleder i Høyre 1988–90. Medlem av Bodø bystyre 1967–75 og Nordland fylkesting 1971–79. Stortingsrepresentant for Nordland 1977–97; nestleder i Høyres stortingsgruppe 1981–85. Formann i finanskomiteen 1983–85. Industriminister 1985–86, Næringsminister 1989–90. Utgav bl.a. Privatliv og EDB. Hvordan kan vi beskytte oss? (1977), Fri tanke, men ikke fritt ord ... (1977), den prisbelønte Barneår i krig (1986), Hold kjeft, rekrutt! (1987) og En regjerings fall (1991, om Syse-regjeringen).