Nils Christian Irgens, født i Sogndal, norsk offiser og politiker; sønn av L. J. Irgens. Fra 1863 generalmajor og sjef for Ingeniørbrigaden, 1868–72 statsråd, sjef for Armédepartementet. Under den sterke uenighet i regjeringen 1872 om man skulle tilrå sanksjonering av stortingsvedtaket om statsrådenes adgang til Stortinget, gikk Irgens sammen med Ole Jacob Broch inn for sanksjon, og søkte som Broch avskjed da regjeringen besluttet å anbefale sanksjonsnektelse.