Thomas Cathinco Bang, norsk embetsmann og politiker, cand.jur. 1849, borgermester i Drammen 1872, amtmann i Buskerud 1883. Representerte Drammen på Stortinget 1877–94, hvor han i 1883 forfattet Høyres meget omfattende innstilling om riksrettstiltalen mot ministeriet Selmer; stortingspresident 1890–91. I 1884 ble han medlem av «Aprilministeriet», sjef for Indredepartementet; samme år igjen borgermester i Drammen, flyttet til Kristiania 1889, atter amtmann i Buskerud fra 1890.