Rasmus Matias Nordbø, født i Førde, norsk politiker (A), sivilagronom. Sekretær i Landbruksdepartementet 1941–48, statssekretær i samme departement 1948–51, landbruksminister 1951–55. Fylkeslandbrukssjef i Sogn og Fjordane 1955–64 og i Vestfold 1964–82.