Samfunn

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 10 kategorier:

  1. Arbeid og velferd
  2. Bolig og eiendom
  3. Forsvar og sikkerhet
  4. Inkludering og rettigheter
  5. Jus
  6. Politi og kriminalitet
  7. Politikk og offentlig forvaltning
  8. Samfunnsfag
  9. Sivilsamfunn
  10. Utdanning og forskning