Finn Kristensen, norsk politiker (A), statsråd 1981, 1986–89 og 1990–93. Elektriker til sjøs 1955–56, arbeidet ved Dalen Portland Cementfabrikk 1958–63. Instruktør i AOF 1963–66, fylkessekretær i Telemark arbeiderparti 1965–69. Medlem av Eidanger kommunestyre 1959–63, av Porsgrunn kommunestyre 1964–71. Formann i Telemark arbeiderparti 1972–77. Stortingsrepresentant for Telemark 1969–85. Industriminister 1981 og 1986–88, da departementet ble omorganisert og Kristensen ble næringsminister til 1989. Direktør i Statoil 1989–90. Olje- og energiminister 1990–92, da departementet ble slått sammen med Næringsdepartementet og Kristensen ble nærings- og energiminister til 1993. Konsulent for ABB fra 1994.