Eldrid Nordbø, norsk politiker (A) og embetskvinne; mag.art., gift med B. S. Aamo. Personlig sekretær for sosialministeren 1971, kommunalråd i Oslo 1972–79. Ekspedisjonssjef i Kommunaldepartementet 1981–86, 1989–92 spesialrådgiver i Miljøverndepartementet. Departementsråd i Sosialdepartementet 1993–96, deretter leder for internasjonalt kontor i Miljøverndepartementet. Statssekretær ved Statsministerens kontor 1986–89, handelsminister 1990–91.