Kurt Mosbakk, norsk politiker (A) og offentlig tjenestemann, siviløkonom. Kontorsjef i LO 1969–74, fylkeskontorsjef 1974–75 og 1976–86 fylkesrådmann i Finnmark. Varaordfører i Lørenskog 1972–74, formann i Akershus Arbeiderparti 1969–74. Handelsminister 1986–88; 1988 statsråd for utenrikshandel. Fylkesrådmann i Østfold 1988–97.