Oskar Skogly, født i Fåberg, norsk fagforeningsmann og politiker (A). Utlært malersvenn og arbeidet i dette faget til han ble fastlønnet tillitsmann i Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund i Hedmark og Oppland. Han hadde en lang kommunalpolitisk karriere bak seg da han ble stortingsrepresentant for Oppland 1957–69. Formann i Kommunalkomiteen 1961–63, i Sosialkomiteen 1965–69. Han var kommunalminister 1963.