Gunnar Bråthen, født i Norderhov, norsk fagforeningsmann og politiker (A), opprinnelig jern- og metallarbeider. Han var nestformann i LO 1946–50, arbeidsdirektør 1950–63, og 1955–59 statsråd og sjef for det nyopprettede Lønns- og prisdepartement.