Kåre Gjønnes, norsk politiker (KrF), bonde. Fylkesmann i Sør-Trøndelag fra 1993. Medlem av Orkdal kommunestyre 1972–85, ordfører 1980–83, medlem av Sør-Trøndelag fylkesting 1976–85. Stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag 1985–93, parlamentarisk leder i KrF 1989–93. Landbruksminister 1997–2000.