Einar Hole Moxnes, norsk politiker (Sp), agronom. Vararepresentant til Stortinget fra Sør-Trøndelag 1958–69 og 1973–77, valgt representant 1969–73; møtte 1965–73. Fiskeriminister i regjeringen Borten 1968–71, landbruksminister i regjeringen Korvald 1972–73. Moxnes var ordfører i Åfjord 1956–66 og formann i Sør-Trøndelag fylkesting 1958–63. Fylkesmann i Sør-Trøndelag 1974–86.