Eksilregjering, regjering som virker fra et annet territorium enn det den gjør krav på, men ikke har full myndighet over. En slik regjering kan være både en regjering som på grunn av fremmed okkupasjon, statskupp eller revolusjon er fordrevet fra makten og arbeider for å gjenvinne den, og en regjering som, ved diplomatisk aktivitet, politisk press og kanskje også vold (gerilja), søker å vinne makt for første gang. Eksilregjeringers politiske betydning varierer sterkt.