Julian Symons, britisk forfatter, mest kjent for sine kriminalromaner. Han skrev dessuten om denne sjangeren, bl.a. i The Detective Story in Britain (1962) og Bloody Murder (1972, rev. utg. 1992).