Det nye testamentet

Matteus skriver

En fremstilling av evangelisten Matteus som skriver Matteusevangeliet, et av de tre synoptiske evangeliene i Det nye testamentet.

Matteus skriver
Av .

Det nye testamentet er en samling av 27 skrifter fra tidlig kristendom som omhandler Jesus og den tidligste kristne teologi og forkynnelse.

Det nye testamentet utgjør den spesifikt kristne delen av Bibelen. Den kom i tillegg til den delen av den kristne kanon som er felles for jøder og kristne, Den hebraiske bibelen, som de kristne kaller Det gamle testamentet, «den gamle pakt».

Betegnelsen Det nye testamentet etablerte seg rundt 200 e.Kr., og kommer av latin Novum Testamentum, av gresk kaine diatheke, 'den nye pakt'. Betegnelsen uttrykker at de kristne påberopte seg løftet om en ny pakt i Jeremias bok i Det gamle testamentet (kapittel 31,31–34), og så på seg selv som denne nye pakts folk (jfr. Lukasevangeliet kapittel 22,20, Paulus’ andre brev til korinterne kapittel 3,4 og Brevet til hebreerne 8–9).

Bøkene i Det nye testamentet

Tittel Forkortelse
Evangeliet etter Matteus Matt
Evangeliet etter Markus Mark
Evangeliet etter Lukas Luk
Evangeliet etter Johannes Joh
Apostlenes gjerninger Apg
Paulus' brev til romerne Rom
Paulus' 1. brev til korinterne 1 Kor
Paulus' 2. brev til korinterne 2 Kor
Paulus' brev til galaterne Gal
Paulus' brev til efeserne Ef
Paulus' brev til filipperne Fil
Paulus' brev til kolosserne Kol
Paulus' 1. brev til tessalonikerne 1 Tess
Paulus' 2. brev til tessalonikerne 2 Tess
Paulus' 1. brev til Timoteus 1 Tim
Paulus' 2. brev til Timoteus 2 Tim
Paulus' brev til Titus Tit
Paulus' brev til Filemon Filem
Brevet til hebreerne Hebr
Jakobs brev Jak
Peters 1. brev 1 Pet
Peters 2. brev 2 Pet
Johannes' 1. brev 1 Joh
Johannes' 2. brev 2 Joh
Johannes' 3. brev 3 Joh
Judas' brev Jud
Johannes åpenbaring Åp

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg