Europa

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 49 kategorier:

 1. Albanias litteratur
 2. Andorras litteratur
 3. Belgias franskspråklige litteratur
 4. Belgias nederlandskspråklige litteratur
 5. Bosnia-Hercegovinas litteratur
 6. Bulgarias litteratur
 7. Danmarks litteratur
 8. Det bysantinske rikes litteratur
 9. Estlands litteratur
 10. Europas øvrige litteratur
 11. Finlands litteratur
 12. Frankrikes litteratur
 13. Færøyenes litteratur
 14. Grønlands litteratur
 15. Hellas’ litteratur
 16. Hellas’ litteratur i antikken
 17. Hviterussisk litteratur
 18. Irlands litteratur
 19. Islands litteratur
 20. Italias litteratur
 21. Kosovos litteratur
 22. Kroatias litteratur
 23. Latvias litteratur
 24. Liechtensteins litteratur
 25. Litauens litteratur
 26. Luxembourgs litteratur
 27. Makedonias litteratur
 28. Maltas litteratur
 29. Moldovas litteratur
 30. Montenegros litteratur
 31. Nederlands litteratur
 32. Polens litteratur
 33. Portugals litteratur
 34. Romerrikets litteratur
 35. Rumensk litteratur
 36. Russland og Sovjetunionens litteratur
 37. Serbia og det gamle Jugoslavias litteratur
 38. Slovakias litteratur
 39. Slovenias litteratur
 40. Spanias litteratur
 41. Storbritannia og Nord-Irlands litteratur
 42. Sveits’ litteratur
 43. Sveriges litteratur
 44. Tsjekkias og Tsjekkoslovakias litteratur
 45. Tysk-romerske rike
 46. Tysklands litteratur
 47. Ukrainsk litteratur
 48. Ungarns litteratur
 49. Østerrikes litteratur