Europa

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 50 kategorier:

 1. Albanias litteratur
 2. Andorras litteratur
 3. Belgias franskspråklige litteratur
 4. Belgias nederlandskspråklige litteratur
 5. Bosnia-Hercegovinas litteratur
 6. Bulgarias litteratur
 7. Danmarks litteratur
 8. Det bysantinske rikes litteratur
 9. Estlands litteratur
 10. Europas øvrige litteratur
 11. Finlands litteratur
 12. Frankrikes litteratur
 13. Færøyenes litteratur
 14. Grønlands litteratur
 15. Hellas’ litteratur
 16. Hellas’ litteratur i antikken
 17. Hviterussisk litteratur
 18. Irlands litteratur
 19. Islands litteratur
 20. Italias litteratur
 21. Kosovos litteratur
 22. Kroatias litteratur
 23. Latinsk litteratur i middelalderen
 24. Latvias litteratur
 25. Liechtensteins litteratur
 26. Litauens litteratur
 27. Luxembourgs litteratur
 28. Makedonias litteratur
 29. Maltas litteratur
 30. Moldovas litteratur
 31. Montenegros litteratur
 32. Nederlands litteratur
 33. Polens litteratur
 34. Portugals litteratur
 35. Romerrikets litteratur
 36. Rumensk litteratur
 37. Russland og Sovjetunionens litteratur
 38. Serbia og det gamle Jugoslavias litteratur
 39. Slovakias litteratur
 40. Slovenias litteratur
 41. Spanias litteratur
 42. Storbritannia og Nord-Irlands litteratur
 43. Sveits’ litteratur
 44. Sveriges litteratur
 45. Tsjekkias og Tsjekkoslovakias litteratur
 46. Tysk-romerske rike
 47. Tysklands litteratur
 48. Ukrainsk litteratur
 49. Ungarns litteratur
 50. Østerrikes litteratur