Miles Coverdale, engelsk bibeloversetter; var opprinnelig augustinermunk, men ble grepet av Luthers ideer og forlot sin orden i 1526. Han førte en omflakkende tilværelse i Frankrike og Tyskland og vendte hjem til England i 1548. Her ble han biskop av Exeter i 1551, avsatt i 1553 og drog da i landflyktighet. Coverdale vendte tilbake til sitt land i 1559 og tilhørte i sine siste år den puritanske fløy av den engelske reformasjon. Han fullførte den første fullstendige engelske bibeloversettelse i 1535, som etter en revisjon var offisiell kirkebibel 1539–1611.