Graham Swift, britisk forfatter; har skrevet en rekke romaner og noveller der handlingen flyter mellom fortid og nåtid. The Sweet-Shop Owner (1980) og Shuttlecock (1981) peker frem mot den ambisiøse romanen Waterland (1983, norsk overs. 1984), som har trekk til felles med magisk realisme. Her reflekterer det lavtliggende marsklandskapets flytende overganger mellom land og vann stadige skifter mellom det nåtidige handlingsforløpet og minnene fra barndom og ungdom. I Last Orders (1996; norsk overs. Siste runde, s.å.), som ble belønnet med Bookerprisen, anvendes samme teknikk, selv om miljøet er et annet: beretningen om vennegjengen som drar ut for å spre sin avdøde kamerats aske for alle vinder, blir en reise i både fortid og nåtid. Out of This World (1988; norsk overs. Ikke av denne verden, 1989), Ever After (1992) og hans foreløpig siste roman The Light of Day (2003; norsk overs. Dagens lys, 2004) har fått en noe blandet mottagelse av kritikerne.