Sinte unge menn, journalistisk fellesbetegnelse for en gruppe av 1950-årenes yngre britiske forfattere, bl.a. John Osborne, John Wain, John Braine, Colin Wilson og Kingsley Amis. Navnet var inspirert av Osbornes skuespill Look Back in Anger (Se deg om i vrede) og henspiller på ungdommens skuffede følelse av å falle utenfor samfunnet i etterkrigstidens Storbritannia. En del av disse forfatterne gav uttrykk for sine følelser i en Declaration (1957), som viste at uoverensstemmelsene var for store til at man egentlig kunne snakke om noen enhetlig gruppe.