Edward Bond, britisk dramatiker. Han debuterte i 1962 med The Pope's Wedding og vakte oppsikt med Saved (1965), hvor et spedbarn blir steinet i hjel av pøbler. Bond har beskjeftiget seg i særlig grad med vold og voldsproblemer og har en artikkel «On Violence» i første bind av sine samlede skuespill, Plays: One (1977). Blant hans senere stykker kan nevnes Early Morning (1968), Lear, et stort anlagt drama om politisk og militær maktkamp med tilknytning til Shakespeares Kong Lear (1971), The Sea (1973; Havet, på Nationaltheatret 1975), The Fool (1975), Restoration (1981), Summer (1982), The War Plays (1985) og The Company of Men (1990). Politisk er Bond venstreradikal.