Henrik Wergeland

Henrik Wergeland var en av romantikkens fremste forfattere i Norge. Litografi fra 1830-årene

Henrik Wergeland
Av .
Norges Dæmring
Diktsamlingen Norges Dæmring (1834) av Johan Sebastian Welhaven innledet en avisdebatt som skulle komme til å vare i over ett år, den såkalte Demringsfeiden.
Norges Dæmring
Av .

Romantikken er en mangfoldig epoke i vestlig kultur- og litteraturhistorie, som kan tidfestes til 1790–1850, men med røtter tilbake til 1750 og forgreninger frem til i dag. Romantikken som retning oppsto som en reaksjon mot opplysningstiden. Der opplysningstiden dyrket fornuften, vitenskapen og det allmennmenneskelige, la romantikken vekt på naturen, følelsene, individet og det originale.

Som litteraturhistorisk epokebetegnelse ble romantikken først bredt etablert mot slutten av 1800-tallet. Viktige sider ved romantikken ble videreført i senere epoker som realismen og modernismen. Det er utstrakt grad av overlapping mellom disse epokene, og i sentrale trekk er mye av litteraturen i dag fortsatt romantisk.

Innen litteraturen er romantikken først og fremst lyrikkens epoke. Noen av de store internasjonale forfatterne var William Wordsworth og Novalis. I Norge var Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven de fremste romantiske dikterne, men med svært ulike ideer om hvordan litteraturen burde være.

Noen av romantikkens fremste litterære helter er:

Er du interessert i romantikken innenfor ulike felt, kan du lese artiklene:

Reaksjon mot opplysningstiden

I opplysningstiden på 1700-tallet hadde forfatterne lagt vekt på å formidle nyttige kunnskaper om mennesket og samfunnet i et vakkert språk og en klassisistisk form. Man var opptatt av felles visdom og fornuft og av å skaffe seg orden og oversikt over en mangfoldig og kaotisk verden.

Mot slutten av 1700-tallet oppstod det en dyptgående reaksjon mot disse kontrollerende, allmennmenneskelige og vitenskapelige sidene ved tenkning og kultur. En av de første til å vende seg mot ensidige dyrking av fornuften var filosofen og forfatteren Jean-Jacques Rousseau. Hos ham kan man spore mye av det som senere skulle bli romantikkens hovedanliggender: vektleggingen av individet, følelsene, fantasien, naturen, genialiteten, det særegne, underlige, originale og visjonære. Rousseaus tragiske kjærlighetsroman Julie ou la nouvelle Héloïse peker fremover mot Johann Wolfgang von Goethes ungdomsverk Den unge Werthers lidelser (1774), men også tilbake til Samuel Richardsons massive roman Clarissa (1748/1749). Samlet utgjør disse tre brevromanene et grunnlag for den senere romantiske følsomheten eller sensibiliteten. For øvrig var romantikken lyrikkens og musikkens epoke fremfor noen.

Romantikken springer for alvor ut i det kaoset som den franske revolusjonen etterlot seg. Det gjaldt å definere mennesket og verden på ny. Det selvstendige og skapende individet setter seg selv i sentrum av diktningen og søker nå å uttrykke sin særegne originalitet. Denne originaliteten søkes i de dunkleste lidenskaper, i den sosiale interaksjon og i den høyeste visjonære imaginasjon. Skillet mellom det høye og det lave – det tragiske og det komiske – brytes ned. Det typiske romantiske individet er mangfoldig og alltid i bevegelse og tilblivelse (vorden). Det streber etter å realisere nye og intense former for kjærlighet, rettferdighet, frihet og sannhet, uten forankring i regler og lover og konvensjoner.

Det åpne og ufullendte og pluralistiske er derfor en side ved det romantiske prosjektets etterliv; det samme er den stående konflikten mellom individ og samfunn. Det romantiske individet kunne per definisjon ikke innrette seg etter eller underkaste seg samfunnets mer allmenne krav. Til det var dets behov for autentisitet og ekthet for stort. Fra og med romantikken setter den opposisjonelle kunstneren seg opp mot sivilisasjonens krav og folkemeningens konvensjoner. Det romantiske individet er ofte en outlaw og kan også gli over mot det demoniske, den som bryter absolutt alle regler. John Miltons Satan ble dyrket av romantikerne, det samme ble opprørere som den greske sagnhelten Promethevs, som stjal ilden fra gudene og bibelens Kain, som slo i hjel broren sin Abel.

Norge

I norsk litteraturhistorie blir den romantiske perioden for alvor innledet med Henrik Wergelands utgivelser Digte. Første Ring (1829) og Skabelsen, Mennesket, Messias (1830). 1830-tallets harde strid mellom Wergelands patrioter og Johan Sebastian Welhavens Intelligens-krets handlet i stor grad om å definere hva litteratur grunnleggende skulle være. Welhavens idealistiske skjønnhetsdyrking med klare røtter i tysk klassisisme stod mot Wergelands mer fransk-engelske og opprørske ånd som ville forene litteratur og politikk. Welhaven var opptatt av diktningens vesen og dens streben mot en ideell form. Wergeland søkte en mer utfordrende spontanitet som brøt med nedarvede regler og formkrav.

1840-tallet ble en mer forsonlig tid og utgjør en «nasjonalromantisk» periode, der det moderne Norge får etablert kontakt med sin særegne nasjonale fortid gjennom historieskriving (P. A. Munch), språkforskning (Ivar Aasen), eventyrinnsamling (Asbjørnsen og Moe), billedkunst (J. C. Dahl, Tidemand og Gude), musikk (Halfdan Kjerulf) og litteratur (Welhaven).

Det varierer i hvor stor grad romantikeren er uvillig til å inngå kompromisser. Henrik Ibsens Brand, med hans krav «alt eller intet», kan være et eksempel på en absolutterende romantiker som velger tragedien fremfor ettergivelsen. Bjørnstjerne Bjørnsons romantikere er mer forsonlige, og forfatteren har hele tiden forbedringen av det sosiale fellesskapet for øyet.

Opptattheten av det særegne åpnet også opp for en mye større opptatthet av historiske og geografiske forskjeller nasjoner og tidsepoker imellom. Den moderne historismen og relativismen er derfor også frukter av romantikken, med tyskeren Johan Gottlob Herder som en foregangsmann.

Tyskland

Både når det gjelder filosofisk påvirkning og litterær utforming hadde den tyske romantikken avgjørende betydning. Immanuel Kant og Friedrich Schiller var tenkerne i bakgrunnen. Friedrich Schlegel ble en sentral teoretiker. Et dikterisk høydepunkt nådde tysk romantikk med lyrikere som Novalis og Friedrich Hölderlin og fortellere som Heinrich von Kleist og E. T. A. Hoffmann.

Storbritannia

Begynnelsen av engelsk romantikk tidfestes vanligvis til 1798, da William Wordsworth og Samuel Taylor Coleridge utgav Lyrical Ballads. Annenutgavens berømte forord (skrevet 1800) definerer poesiens formål og stil. Andre sentrale engelske romantikere er lyrikerne William Blake, Lord Byron, Percy Bysshe Shelley og John Keats. Skotten Walter Scotts historiske romaner er romantiske for så vidt som de skildrer det eksotiske livet blant opprørere i det skotske høylandet, men antiromantiske for så vidt som de til syvende og sist tar sivilisasjonens og forsoningens side i den politiske kampen.

USA

En lignende dobbelthet preger Scott-eleven James Fenimore Coopers skildring av livet blant amerikanske urfolk og hvite i USA på 1700-tallet, med den urtypiske romantiske helten Natty Bumppo (også kalt Lærstrømpe, Falkøye, Stifinner og så videre). Den amerikanske romantikken toppet seg på 1840- og 1850-tallet med naturglade essayister som Ralph Waldo Emerson og Henry David Thoreau, poeten Walt Whitman og mørke fortellere som Nathaniel Hawthorne og Herman Melville.

Frankrike

I Frankrike forsinket de politiske hendelsene romantikkens gjennombrudd. Et vendepunkt er Victor Hugos forord til tragedien Cromwell (1827). Romanforfattere som Honoré de Balzac og Stendhal regnes snart til romantikken, snart til realismen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Elin Nesje Vestli

Når artikkelen skal revideres, kan det kanskje være en idé å vurdere tidfestingen av den tyske romantikken (jf. artikkelen om "Tysklands litteratur").
I artikkelen er Goethes Werther er ført opp som en av "romantikkens fremste litterære helter". Ut fra tysk litteraturhistorieskriving er dette problematisk. "Werther" hører med til Goethes Sturm-und-Drang-fase.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg