Litteratur i verden

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 6 kategorier:

  1. Afrikas litteratur
  2. Asias litteratur
  3. Europa
  4. Nord- og Mellom-Amerikas litteratur
  5. Oseanias litteratur
  6. Sør-Amerikas litteratur