John Colet, engelsk teolog og humanist; professor i Oxford, domprost (Dean) ved Saint Paul's Cathedral i London fra 1505. Han var tilhenger av reformer innen den katolske kirke. Colet samarbeidet med Erasmus og Thomas More, og han arbeidet med å spre renessansens ideer i England.