Polemisk, som inneholder el. har form av polemikk.