Området var nordgrense for Romerriket, og har fortidsminner fra den tid, se Hadrians mur. Northumbria var fra midten av 600-tallet en del av et angelsaksisk kongerike, som omfattet landet nord for elvemunningen Humber, derav Northumbria som navn på riket. Riket ble dannet ved en union mellom Bernicia og Deira. Ved begynnelsen av 600-tallet var Northumbria et av de mektigste angelsaksiske kongerikene. Danske vikinger underla seg den sørlige del av riket etter seieren ved York 867, og 920 erkjente Northumbria Wessex' overherredømme. Eirik Blodøks var underkonge av Northumbria noen år til han falt 954. Eirik jarl fikk Northumbria som len av Knud den store. Etter den normanniske erobring fra 1066 ble området etter hvert en del av England. Som grenseprovins mot Skottland har Northumbria flere ganger vært krigsskueplass.