David Storey, britisk forfatter. Han studerte kunst, spilte profesjonell rugby og var lærer på Londons østkant inntil han vant en pris for sin første roman, This Sporting Life (1960). Av hans senere romaner kan nevnes Radcliffe (1963), Pasmore (1972), Saville (1976), A Prodigal Child (1982), As It Happened (2002) og Thin-ice Skater (2004). Imidlertid er han blitt bedre kjent som dramatiker, med stykker som In Celebration (1969), The Contractor (1970), Home (1970, norsk overs. Hjem, 1971), The Changing Room (1972), The Farm (1973), Early Days (1982), The March on Russia (1989) og Stages (1992). Han er en teknisk oppfinnsom dramatiker, og gjør som forfatter flittig bruk av sitt eget erfaringsstoff. En rekke av hans romaner og skuespill er blitt filmatisert.