Erasmus fra Rotterdam, etter stikk av Albrecht Dürer, fra 1526.

Erasmus av Ukjent/NTB Scanpix ※. Gjengitt med tillatelse

Erasmus av Rotterdam, nederlandsk teolog, en av renessanse-humanismens ledende personer. Humanismen hadde sine forbilder i antikken, og for Erasmus var det i lys av den nye kunnskapen om antikken viktig å studere Bibelen på grunnspråkene. Han utgav Det nye testamente på gresk, og understreket samtidig viktigheten av at Bibelen ble oversatt til folkespråket. Han mente at den sanne kristendommen fantes i den tidlige kirken (oldkirken), noe som fikk han til å se med kritiske øyne på samtidens kirke- og fromhetsliv. Han innså behovet for kirkelige reformer og representerte det man kan kalle en bibelhumanisme eller reformkatolisisme.

Erasmus var prestesønn, født utenfor ekteskap i Rotterdam i den nederlandske provinsen Holland. På grunn av fattigdom ble han augustinermunk i 1486, presteviet 1492 og ble sekretær hos biskopen av Cambrai. Biskopen gav han mulighet til å studere klassisk litteratur og latin i Paris, hvor han også møtte renessanse-humanismen. 

Etter noen år i Paris fortsatte han sine studier i Oxford, der han ble venn med den kristne humanismens ledende menn: John Colet, John Fisher og Thomas More. Hans første skrifter, Adagia ('Ordspråk', 1500), en samling klassiske sentenser med kommentar og Enchiridion militis christiani ('En kristen soldats håndbok', 1502), skaffet ham øyeblikkelig europeisk berømmelse. Henrik 8 kalte ham til England, der han oppholdt seg 1509–14 og var blant annet professor i gresk i Cambridge.

Senere overtok han en godt lønnet stilling i Karl 5s tjeneste, og som gjorde det mulig for ham å bruke all sin tid til studier. Han skiftet stadig oppholdssted, bodde først i Brussel, så i Leuven, flyktet til Basel 1521 da inkvisisjonen begynte å interessere seg for ham. Da reformasjonen ble innført i Basel 1529, flyttet han til Freiburg i Breisgau, men vendte 1535 tilbake til Basel, der han døde.

Erasmus utfoldet en omfattende litterær virksomhet, særlig som tekstutgiver og kommentator. Han utgav en rekke kirkefedre i tekstkritiske utgaver: Hieronymus, Irenaeus, Ambrosius, Augustin, Epifanios, Khrysostomos, Origenes; de greske tekster var ledsaget av latinsk oversettelse. Han var den første som utgav Det nye testamente i trykken på grunnspråket, den epokegjørende Editio princeps (1516). Luther la annenutgaven av denne (1519) til grunn for sin bibeloversettelse.

Erasmus kommenterte også sin samtids liv. Hans satiriske bok om tidens seder, Encomium moriae ('Dårskapens pris', 1509), nådde stor utbredelse og kom i 27 opplag. Colloquia familiaria ('Fortrolige samtaler', 1519) var i formen en veiledning i det latinske omgangsspråk, men i realiteten en  kritikk av relikviedyrkelsen (se relikvier) og klosterlivet.

Han rettet skarpe angrep mot skolastisk teologi (se skolastikk)mens han samtidig utviklet sine positive idealer: klassisk dannelse og tilbakevending til Det nye testamente og kirkefedrene, bort fra skolastikkens ufruktbare spissfindigheter og den vulgære fromhets overtro. Hans standpunkt kan karakteriseres som bibelhumanisme eller reformkatolisisme. Denne retning kommer til orde i hans skrift Den sanne teologis metode (1518). Han taler selv gjerne om den kristne filosofi.

Erasmus' kritikk av kirken brakte ham i berøring med den lutherske reformasjon. Han fulgte Martin Luthers første virksomhet med interesse og sympati, og Luther på sin side påberopte seg Erasmus. Men etter hvert dannet det seg en kløft mellom dem. Erasmus ønsket ingen revolusjon, men reformer innenfor romerkirken. Han var sterkt kritisk til Luthers propagandaform, hans brudd med den kirkelige tradisjonen og ensidige kristendomstolkning.

I 1524 rettet han et litterært angrep på Luther i Diatribe de libero arbitrio ('En avhandling om viljens frihet'), Luthers nektelse av viljefriheten stred både mot kirkefedrenes teologi og Erasmus' pedagogiske fromhet. Luther svarte med De servo arbitrio ('Om den trellbundne vilje', 1525), og bruddet var dermed fullstendig.

Andre viktige verk av Erasmus er å finne i: Opera omnia (10 bd., utg. av J. Leclerq, 1703–06), Opus epistolarum (utg. av P. S. og H. M. Allen, 12 bd., 1906–58).

  • Augustijn, Cornelis: Erasmus : his life, works, and influence, 1991, isbn 0-8020-5864-7, Finn boken
  • Halkin, Léon-E.: Erasmus : a critical biography, 1993, isbn 0-631-16929-6, Finn boken
  • Vestens tenkere, b. 1, 1993

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.