Penelope Lively, britisk forfatter. Hun ble først kjent som barnebokforfatter, men har etter hvert også høstet stor anerkjennelse for sine romaner, bl.a. The Road to Lichfield (1977), Moon Tiger (1987, Bookerprisen; norsk overs. Månetigeren, 1990), Cleopatra's Sister (1993), Heat Wave (1996) og Spiderweb (1999). Making It Up kom i 2005. Oleander, Jacaranda. A Childhood Perceived (1994) er erindringer fra hennes barndom i Egypt. Hun har dessuten skrevet noveller, og stykker for radio og fjernsyn.