keltere

Keltere. De keltiske kjerneområdene (før år 400 fvt.) er markert med den mørkeste grønnfargen; kartet viser ekspansjonen frem til cirka år 200 fvt. Rester av den keltiske befolkningen bor i dag i de innringede områdene.

Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Keltere er den vestligste gruppen av de indoeuropeiske folkene i Europa. Kelterne levde i Vest-Europa i tidlig jernalder og folkevandringstiden.

Faktaboks

Etymologi
latin celtae

Betegnelsen keltere ble ikke brukt i samtiden. Romerne brukte navnet om de keltiske stammene på fastlandet fra Garonne til Seine og Marne (Celtica). Et mer alminnelig navn var gallere (latin galli). Til dette svarer hos greske forfattere keltoi og fra begynnelsen av 200-tallet galatai. Forholdet mellom disse navnene er uklart; galler og galater synes å være samme eller nærbeslektede navn. Verken keltere eller gallere blir i gammel tid brukt om kelterne på De britiske øyer.

Keltisk språk tilhører de indoeuropeiske språkene. Det galliske språket på kontinentet var antagelig nært beslektet med den britanniske gruppen. Det er sannsynlig at det også har vært språk av gælisk type på kontinentet, selv om dette ikke er sikkert påvist.

Historie

Keltere dukker først tydelig opp i forhistorien i Hallstattperioden. Hallstatt-kulturen var en jernalderkultur som kelterne var med på å bære og som de fremfor noe annet folk førte videre i La Tène. Kelternes hjemland synes på denne tid å være strøkene om Øvre Donau og store deler av det nåværende Tyskland. De var naboer til illyrere og germanere, som de har hatt språklige og kulturhistoriske forbindelser med fra meget gammel tid.

Kunst og håndverk

Det er sammenheng mellom store europeiske La Tène-funnene og den veldige keltiske ekspansjon over Europa fra 400-tallet frem til år 0, som ble båret frem av keltisk våpenteknikk og smiekunst. Kelterne utviklet i La Tène en særpreget og merkelig konstant dekorativ kunst, som er dypt rotfestet i keltisk egenart. Denne kunsten fortsetter sitt liv også etter tapet av den politiske selvstendigheten og er foreviget i den kristne kunsten i Irland.

Ornamentene er lineære med stiliserte og defigurerte dyre- og menneskeskikkelser, inngravert eller hevet i relieff og ofte fremhevet med korall eller emalje. På mange måter har kelterne alt i forhistorisk tid øvd en sterk kulturell innflytelse nord for Alpene. Det var kelterne som formidlet bruken av jernet til germanerne; selve navnet jern (gty. isarn) er keltisk (gallisk isarnon).

Kelternes ekspansjon

Kelternes ekspansjon begynte i forhistorisk tid; det er usikkert og omstridt når de satte over til Storbritannia og Irland. Arkeologene regner med innvandringer i forskjellige perioder, særlig i den siste del av bronsealderen (fra ca. 1000 fvt.), og i jernalderen.

En teori som nå er forlatt av de fleste, hevdet at goidelerne, de såkalte q-keltere, skulle ha slått seg ned i Sør-Britannia og derfra erobret Irland for så å bli fordrevet fra Sør-Britannia av brittonerne, de såkalte p-keltere. Det er usannsynlig at det har vært goideler i Storbritannia før innvandringene fra Irland i begynnelsen av vår tidsregning.

Keltiske belgere (Caesars belgae) erobret Sørøst-England i første halvdel av det første århundret etter vår tidsregning. Etter irsk tradisjon var det fire forskjellige innvandringer i Irland. Man har ment at de tre første representerte brittonere og den siste, som skal ha funnet sted i de siste århundrer før år 0 (og være kommet direkte fra Gallia), representerte goideler, hvis språk fortrengte de opprinnelige innbyggernes.

På 600–500-tallet fvt. begynte store keltiske folkevandringer på fastlandet, kanskje under press fra germanere og andre folk. I senhallstattsk tid eller tidlig La Tène-tid trengte de inn i Frankrike (Gallia Transalpina) og videre inn i Spania. De gikk over Alpene og grunnla riker i Nord-Italia (Gallia Cisalpina), beleiret og erobret Roma i år 390, fortsatte østover langs Donau, inn i Hellas, angrep Delfi i år 279 og oversvømte Lilleasia, der de grunnla et varig rike, Galatia.

Fra Nord-Irland koloniserte gælerne Skottland og de skotske øyer på 400–500-tallet evt. Da germanske stammene (anglere og saksere) på 400-tallet trengte inn i England, utvandret en del av den keltiske befolkningen til Armorika, det nåværende Bretagne, der deres språk lever videre den dag i dag, spaltet i en mengde dialekter, som muligens til dels er påvirket av overlevende galliske dialekter.

Samfunn

Kelterne har aldri dannet faste og varige statssamfunn. En sterk stammefølelse har hindret fremveksten av keltiske nasjonalstater. I tidens løp ble de derfor liggende under for sterkere organiserte nabofolk som romere og germanere. Caesar gjorde det for alle tider av med det gamle Gallia og den galliske kultur, og mange generasjoner i forveien hadde Gallia Cisalpina og kelterne i Spania og Portugal mistet sin selvstendighet.

I de første århundrer evt. la Romerriket under seg Donaulandene og Sør- og Mellom-Britannia. Irland er det eneste keltiske land som har evnet å bevare sin egenart og sin selvstendighet, til tross for at irsk er det keltiske språk som i dag står tallmessig svakest.

Legekunsten stod høyt hos kelterne, de gav germanerne ordene «lege» og lyf, «legeurt». Av de gamle lovene og den veldige gammel-irske litteraturen får man et tydelig bilde av Irland som det var under hedenskapet, av en kultur og et samfunn som i alle hovedtrekk skiller seg fra det romerske.

Under folkevandringene fant klassisk kultur på 400-tallet et fristed i Irlands klostre, som ble berømte lærdomsseter. Irske munker utfoldet en storslått misjonsvirksomhet på fastlandet helt bort til Kijev; de kom også til Færøyene og Island, der nordmennene fant klokker og bøker etter dem.

Keltiske sagnmotiver var yndede emner for middelalderens diktning. Bardenes musikalske og dikteriske stevner ble bevart i Wales som folkelig forlystelse, og etter metodistvekkelsen på 1700-tallet utviklet det seg av dem en nasjonal gjenreising, en «pankeltisme», som har bredt seg til andre keltiske land; dens mål er å gjenreise keltisk språk, også i Cornwall, der det gikk tapt for 200 år siden.

Religion

Kelterne på kontinentet (Gallia) og i det romerske England (Britannia) har etterlatt seg tallrike spor av sin religion, spesielt skulpturer og innskrifter. De kontinentale kelterne var sterkt påvirket av romersk kultur, og mange av deres guder ble etter hvert satt lik med romerske guder.

Et mektig presteskap, druidene, forsvant etter Caesars erobring av Gallia i 58–51 fvt., og ettersom de ikke benyttet seg av skrevne tekster, kjenner vi lite til deres lære. Fra Irland og Wales derimot, har vi en rikholdig litteratur. Riktig nok ble den nedskrevet av kristne munker fra 500-tallet evt. av, men den omfatter myter og epos som gir et godt innblikk i før-kristen keltisk religion.

Blant de viktigste gudene som kjennes både fra irsk og kontinental tradisjon, er Lugh (antagelig kjent av romerne i Gallia som Merkur) og gudinnen Brighid (identifisert med Minerva), som begge beskyttet håndverk og kunst. Trekk fra mange av de keltiske gudene har levd videre i kristen tid i forbindelse med helgenkult, for eksempel nettopp i kulten av den hellige Brigid.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev David Olsen

Jeg foreslår at det blir skrevet mer om keltisk mytologi. Det burde være flere artikler om gudene og heltene.

skrev Arvid Ystad

Hei, Kjenner dere som fagansvarlige til om noen har sett likhetene mellom Bibelens David og de keltiske gudene Dagda og Lugh? Her finner vi harpen(Dagda og David), diktningens beskytter(begge), Dagdas forbudte kjærlighetsforhold til Boann (Davids forbudte forhold til Batseba), Lugh (David) som slo kjempen Balor (Goliath) i hjel med en slynge mm. Har noen skrevet om dette tidligere? Med vennlig hilsen Arvid Ystad

svarte Ida Scott

Hei Arvid, Vi har dessverre ingen fagansvarlige på dette området som kan svare på kommentaren din. Jeg foreslår at du sjekker ut artikkelen om keltere på engelsk Wikipedia, den inneholder mange kilder for videre lesning. https://en.wikipedia.org/wiki/Celts Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg