Fremstilling med overført betydning, særlig der hvor konkrete fenomener uttrykker abstrakte begreper. Allegorien kan derfor «oversettes» til et annet betydningsplan. Den mest kjente allegorien i verdenslitteraturen er John Bunyans The Pilgrim's Progress. I moderne litteraturvitenskap har begrepet fått en noe annen og utvidet betydning, i og med at det brukes mer generelt i tilknytning til språkets figurative eller overførte betydning.