John Wycliffe

Wycliffe, John av Ukjent/Kunnskapsforlaget/NTB Scanpix ※. Gjengitt med tillatelse

John Wycliffe, engelsk reformator, den betydeligste forløper for reformasjonen. Magister artium ca. 1360, bachelorgrad i teologi 1369, dr.theol. 1372 i Oxford, prest forskjellige steder i Lincoln stift fra 1361.

Frem til 1375 skrev han for det lærde publikum om teologiske og filosofiske emner, men vendte seg så til en videre krets med sine reformideer. Han forkynte fattigdomsidealet og krevde at kirken skulle oppgi sin verdslige makt og eiendom. Paven utstedte 1377 en bulle mot ham, men Wycliffe hadde Rikard 2, hertugen av Lancaster og til dels Parlamentet på sin side. Wycliffe ble stadig dristigere i sine angrep på pavestolen (De potestate papae, Om pavens makt, 1379) og i sin fremhevelse av Den hellige skrift som eneste autoritet (De veritate Sacrae Scripturae, Om Den hellige skrifts sannhet, 1378). Han fikk skylden for bondeopprøret 1381 og ble stevnet for en synode i Oxford, men beholdt sitt embete.

Kirkemøtet i Konstanz 1415 stemplet 167 av hans uttalelser som kjetterske og påbød at hans verker skulle brennes og hans ben graves opp; det siste skjedde 1428. Hans tilhengere ble nå forfulgt (se lollarder). Wycliffe la grunnlaget for den engelske reformasjonen, og på Kontinentet fikk han stor innflytelse gjennom Jan Hus.

Wycliffe ivret for at Bibelen ikke bare skulle være tilgjengelig for de lærde, men også for lekfolket. Han oversatte selv det meste av Det nye testamente fra Vulgata, og hans tilhengere besørget den første oversettelse av hele Bibelen til engelsk på slutten av 1300-tallet. Denne håndskrevne Lollard-bibelen lå til grunn for William Tyndales bibeloversettelse i Martin Luthers ånd, og selv om de fleste av disse bibelutgavene ble brent, har de via King James-bibelen vært banebrytende og lagt grunnlaget for engelske bibelutgaver fram til vår tid (se Bibelen – bibeloversettelser).

Wycliffes innsats for å gjøre Bibelen tilgjengelig på folkets språk er grunnen til at hans navn brukes av Wycliffe Bible Translators, en internasjonal bevegelse fra 1942 som nå er samordnet i Wycliffe Global Association.

  • Farlane, K.B.: John Wycliffe and the beginnings of English nonconformity, 1952, Finn boken
  • Workman, Herbert B.: John Wyclif : a study of the English medieval church, 1926, 2 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

2. februar 2012 skrev Hans Kvalbein

Artikkelen bør også nevne Wycliffes innsats som banebrytende bibeloversetter. Jeg henvsier til omtalen av ham i artikkelen Bibelen - bibeloversettelser, som jeg nettopp har revidert, og til artikkelen om Wycliffe Global Alliance, som jeg har sendt inn til SNL.

2. februar 2012 svarte Oddvar Moi

Enig at det bør stå noe om Wycliffe som bibeloversetter, kanskje du har lyst til å formulere noe?

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.