Alkuin var en angelsaksisk poet, lærd, Karl den stores lærer og venn. Han var født i York, var 767–782 forstander for klosterskolen i York og deretter Karl den stores rådgiver i alle pedagogiske spørsmål og lærer for hans barn. I denne tiden ble Karls residensby, Aachen, det kulturelle og vitenskapelige sentrum i Europa under det som er kalt «den karolingiske renessanse». Som skolereformator i det frankiske riket sørget Alkuin for bl.a. å gjenoppta studiet av klassikerne, bedre latinundervisning og økte ferdigheter i håndskrift. Dermed la han grunnen for en latinskspråklig, klerikal kultur som preget skolastikken i middelalderen. Alkuin ble 796 abbed ved St. Martins abbedi i Tours og stiftet her en skole som senere ble meget berømt. Hans brev er av stor betydning for datidens historie.