Folklore, betegner 1) tradisjonsoverført kunst, kultur og praksis, i Norden ofte kalt folkeminne, tysk Volkskunde, og 2) den vitenskapsgrenen som arbeider med denne tradisjonen, i Norden kalt folkeminneforskning eller folkloristikk. Betegnelsen folklore ble først benyttet av W. J. Thoms i 1846 til avløsning av det eldre popular antiquities.