modernisme - litteratur

Modernisme, betegnelse på den bølge av avantgarde-stilarter i kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har preget vestlig kultur fra tidlig på 1900-tallet og fremover.

Modernisme brukes i litteraturkritikk og litteraturhistorie i forskjellige betydninger. Begrepet kan bestemmes:

  • sosiologisk, som en ny måte å bruke materiale på som et resultat av samfunnsendringer (avantgarde).
  • ideologisk, som avvisning av en vanskelig virkelighet og vektlegging av andre sider ved virkeligheten.
  • formelt/estetisk, som et opprør mot gamle konvensjoner i formverket gjennom en fornyet interesse for språk.

Begrepet brukes delvis om diktning som uttrykker en «moderne», gjerne desillusjonert, søkende og angstfylt livsholdning, og favner da gjerne fra Charles Baudelaire ved midten av 1800-tallet til vår egen tid.

Modernismen kan også brukes om diktning som har et moderne emnevalg og skildrer storbyliv, industrialisme, teknikk, kommunikasjoner og andre spesielt «moderne» fenomener.

Endelig kan ordet sikte til formspråket i snevrere forstand og brukes da gjerne om diktning, spesielt lyrikk, som har brutt med det tradisjonelt «poetiske» i ordvalg, setningsbygning, billedbruk og metrikk og i stedet benytter hverdagsord og dagligtale, frie vers, alogiske ord- og setningsforbindelser, et åpent, flertydig billedspråk med mer.

Denne siste betydning av modernismen synes å være den vanligste når ordet brukes i litterær debatt.

Stilbetegnelse

Men også som stilbetegnelse dekker ordet modernisme mange ulike fenomener, tendenser og retninger, hvorav en del også har egne navn, som ekspresjonisme, surrealisme, absurdisme, konkretisme, nyenkelhet m.fl.

Det ligger i sakens natur at modernisme har et flytende betydningsinnhold. Modernisme settes gjerne opp mot postmodernisme, hvis det siste ikke sees som en videreføring av tendenser i modernismen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg