Uorganisk kjemi er den delen av kjemien som tar for seg grunnstoffene og de kjemiske forbindelsene som de inngår i, bortsett fra de fleste forbindelsene til karbon, som utgjør organisk kjemi.Selve grunnstoffet karbon regnes til uorganisk kjemi. Det gjør også en rekke enkle karbonforbindelser, som karbonoksider, karbonsyre, karbonater, karbider, cyanider, metall-karbonyler og kompleksforbindelser hvor organiske forbindelser er ligander.Metallorganiske forbindelser regnes også med til organisk kjemi. Hele artikkelen

Ny artikkel