havsaltflak
Salt er nødvendig i fysiologiske prosesser hos både mennesker og dyr.
Av /Shutterstock.

Natriumklorid er den kjemiske betegnelsen på vanlig salt (koksalt, havsalt). Det er den mest utbredte forbindelsen til natrium og klor, og består av natriumioner og klorioner.

Faktaboks

Norsk navn
natriumklorid
Engelsk navn
sodium chloride
Også kjent som

salt, koksalt, bordsalt

Uttale
nˈatriumklorˈid
Kjemisk formel

NaCl

Stoffklasse
uorganisk salt
Tilstand
fast stoff

Kjemisk formel er NaCl.

Ved temperatur nær 0 °C krystalliserer natriumklorid som et dihydrat: NaCl.2H2O.

Forekomst

Alt fast natriumklorid på jorden har kommet fra havet, og natriumklorid (koksalt) kan fremstilles ved inndamping av havvann. Store mengder finnes som halitt (steinsalt) i mektige saltleier blant annet i Tyskland (Strassfurt), Polen (Wieliczka), Østerrike (Salzkammergut), Frankrike, Spania, Russland (Ural–Emba-området) og USA. Disse saltleiene har oppstått ved at havvann i tidlige geologiske perioder er blitt avsperret, og så har vannet fordampet.

Fra havet

Dødehavet

Hvite avleiringer av fast natriumklorid langs kysten av Dødehavet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Natriumklorid utgjør hovedmengden av de faste stoffene som er løst i havvann, rundt 2,7 prosent. Dessuten finnes det saltsjøer og mineralkilder som inneholder betydelige mengder natriumklorid.

Dødehavet og Salt Lake i Utah er temmelig konsentrerte natriumkloridløsninger.

Utvinning

Utvinningen av natriumklorid fra naturlige forekomster skjer hovedsakelig etter tre forskjellige metoder:

  • Brytning av steinsalt i gruver
  • Løsning av steinsalt og inndamping av løsningene
  • Inndamping eller frysing av havvann

Renheten varierer etter lokaliteten og kan bli så høy som 99,5 prosent natriumklorid.

Egentlig koksalt blir fremstilt ved inndamping av saltløsninger. Disse saltløsningene kan enten være naturlig forekommende, eller de blir fremstilt ved at det løses så mye steinsalt i dem eller i vann at løsningen blir mettet. Inndampingen foregår i store åpne, flate jernpanner. Det saltet som fås, kalles også spisesalt eller bordsalt og inneholder om lag 98 prosent natriumklorid. Resten er små mengder kalsium- og magnesiumsalter, samt vann.

For å utvinne natriumklorid av havvann, blir havvannet i land med varmt og tørt klima (Frankrike, Italia, Spania, Ukraina, California) ledet inn i grunne bassenger der vannet fordamper i den sterke solvarmen. I kalde land lar man havvann delvis fryse. Vannet skiller seg ut som is, og konsentrerte restløsningen blir dampet inn.

Kjemisk rent natriumklorid lar seg ikke fremstille ved omkrystallisasjon fra vann, fordi løseligheten er tilnærmet den samme i kaldt og varmt vann. Ved 20 °C løser 100 gram vann 36 gram natriumklorid, og ved 100 °C løser det 39,8 gram. Man leder derfor hydrogenklorid inn i en mettet løsning av natriumklorid. Dermed blir løselighetsproduktet til natriumklorid overskredet, og rent natriumklorid faller ut.

Kjemiske egenskaper

Krystallstruktur

Krystallstrukturen for natriumklorid (NaCl). Her er ionene Na+ og Cl– tegnet som like store kuler, men egentlig er ioneradiene henholdsvis 0,099 og 0,181 nm. Dette gir et radiusforhold på 0,547, som svarer til 6-koordinasjon, det vil si at hvert ion er omgitt av 6 nabo-ioner med motsatt ladning. Et slikt koordinasjonspolyeder er angitt på figuren. De planene som kan legges gjennom gitterpunktene, vil svare til de ytre flatene som kan utvikles på en krystall, men for NaCal er terningen, som er begrenset av de tettest besatte gitterplanene, praktisk talt den eneste forekommende krystallformen.

Av /Store norske leksikon ※.

Natriumklorid krystalliserer uten hydratvann i fargeløse, gjennomsiktige terninger eller oktaedre. Krystallstrukturen er kubisk og karakterisert ved at hvert natriumion er omgitt oktaedrisk av seks klorioner, og hvert klorion på samme måte av seks natriumioner. Se figuren.

Smeltepunktet er 801 °C og kokepunktet 1440 °C. Rent natriumklorid er ikke hygroskopisk. Alminnelig salt klumper seg ofte i fuktig luft, men dette kommer av at det inneholder små mengder hygroskopiske magnesiumsalter. Natriumkloridkrystaller som er fremstilt ved inndamping, inneholder ofte små mengder vann. Ved oppvarming fordamper vannet og sprenger derved krystallene med en knitrende lyd.

Bruk

Natriumklorid har stor teknisk betydning. Det brukes enten direkte eller indirekte som utgangsprodukt for fremstilling av nesten alle andre natriumforbindelser (soda, natriumhydroksid, natriumsulfat, boraks, vannglass med flere) og tallrike andre viktige stoffer som natrium, saltsyre og klor.

Natriumklorid brukes videre til fremstilling av glass, til glasering av leirvarer, til utsalting av såper, ved fremstilling av fargestoffer, for å lage kuldeblandinger, for å tine snø og is, til konservering av næringsmidler (salting) med mer.

Store énkrystaller av steinsalt blir brukt til å lage optiske linser og prismer, fordi natriumklorid absorberer langbølgede infrarøde stråler mindre sterkt enn alminnelig glass.

NaCl i organismer

I dyre- og menneskeorganismen finnes det betydelige mengder natriumklorid løst som natriumioner og klorioner. Konsentrasjonen i blodplasma og i vevsvæske er høyere enn av andre ioner.

Konsentrasjonen av natriumioner inne i celler er vanligvis betydelig lavere enn den er i vevsvæsken og blodplasmaet utenfor cellene. Natriumkloridets to ioner er viktige i forbindelse med mange av de mekanismer og prosesser som virker i organismen. For eksempel er nerve- og muskelcellenes virksomhet i stor grad knyttet til den forskjellige konsentrasjonen av natriumioner inne i og utenfor cellene, og til passasjen av natriumioner gjennom cellemembranen. Klorioner er viktige blant annet for produksjon av saltsyre i magesekkens kjertler.

Kosthold

I vanlig sammensatt kost og under ordinære livsforhold vil det tilføres nok natriumklorid til organismen gjennom kosten. Med mye salt i kosten kan det bli tilført mer natriumklorid per dag enn hva mange mener er godt for helsen. Blant annet er det atskillig salt i mye ferdigmat. Det anbefales at daglig inntak gradvis reduseres fra dagens inntak (2015) på cirka ti gram til fem gram natriumklorid. Helsedirektoratet vedtok en tiltaksplan for reduksjon av saltinntaket i den norske befolkningen for perioden 2014–2018. Tilsvarende tiltaksplaner ble innført i EU.

Ved noen sykdomstilstander, for eksempel høyt blodtrykk, blir pasienter anbefalt en kost med lavt saltinnhold.

Nyrene har en uttalt evne til å variere utskillelsen av natriumklorid slik at den tilpasses tilførselen. Abnormt stort tap av natriumklorid kan finne sted ved for eksempel store forbrenninger. Ved langvarig og sterk svetting, for eksempel ved tungt kroppsarbeid i varme omgivelser, mistes også betydelige mengder natriumklorid gjennom svetten. Under slike forhold kan det bli nødvendig å tilføre ikke bare vann, men også ekstra mengder natriumklorid, for at ikke organismens natriumkloridinnhold skal bli for sterkt redusert.

En sterk natriumkloridreduksjon kan gi symptomer som svimmelhet, slapphet og eventuelt blodtrykksfall og muskelkramper.

Fysiologisk saltvann

Såkalt fysiologisk koksaltløsning eller fysiologisk saltvann er en løsning av ni gram natriumklorid i 1000 gram vann. Denne løsningen, som blant annet har omtrent det samme osmotiske trykk som blodplasma og vevsvæske, brukes mye i biologien og medisinen, blant annet for å tilføre vann og salt i riktig forhold direkte inn i blodåresystemet hos pasienter som trenger væske.

Les mer i Store norske leksikon

Faktaboks

natriumklorid
Systematisk navn
natriumklorid

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg