ZrSiO4, forekommer i naturen som mineralet zirkon og kan fremstilles kunstig ved å varme opp tilsvarende oksidblandinger. Det danner fargeløse, meget harde, tetragonale krystaller og er uløselig i vann og spaltes til ZrO2 og SiO2 ved ca. 1540 °C. Det er meget bestandig mot kjemisk påvirkning, især mot syrer. Zirkoniumortosilikat er den viktigste zirkoniumforbindelse og utgjør 60–70 % av alt zirkonium som brukes. Fremfor alt blir det på grunn av sin stabilitet og ildfasthet brukt som støpesand (formsand). Dernest blir det brukt til ildfast utfôring av ovner i glass- og stålindustri, som keramisk bestanddel av isolatorer, som slipe- og polermiddel, som fyllstoff for gummi og plast og især som blankningsmiddel for emalje og glasurer.