Natriumwolframat er en kjemisk forbindelse som brukes til å gjøre tøyer ildfaste og vanntette, som kjemisk reagens, i fargerier, i fotografiske toningsbad med mer. Strukturformelen er Na2WO4 · 2H2O.