kalsiumnitrat

Ca(NO3)2, er et fargeløst salt som brukes som kunstgjødsel og til fremstilling av sprengstoff: først krutt senere dynamitt og TNT.

Faktaboks

uttale:
kˈalsiumnitrˈat

Kjemiske egenskaper

Saltet krystalliserer med fire molekyler krystallvann fra en løsning av saltet i vann: Ca(NO3)24H2O(s).

Vannfritt kalsiumnitrat er hygroskopisk og vil i luft ta opp nok vann til å gå over i flytende tilstand. Ved oppvarming smelter det ved 40 °C i sitt eget krystallvann og ved videre oppvarming spaltes det til nitrogendioksid og oksygen:

2 Ca(NO3)2(aq) → 2 CaO(s) + 4 NO2 (g)+ O2(g)

Kalksalpeter

Kalsiumnitrat ble fra 1905 produsert av Norsk Hydro og solgt under navnet Norgessalpeter. Det produseres i dag av Yara International ASA og selges under navnet kalksalpeter.

Kalsiumnitrat fremstilles ved å løse kalkstein i salpetersyre:

CaCO3(s) + 2HNO3(aq) → Ca(NO3)2(s) + H2O(l) + CO2(g)

Forurensningene blir fjernet ved filtrering, og handelsvaren er hvitt, kornet produkt som inneholder 15,5 vektprosent nitrogen.

Historie

I fjøs og stall med kalkvegger danner det seg litt etter litt hvite skorper av kalsiumnitrat. Det skyldes at ammoniakk blir frigjort fra urin og råtnende proteiner blir oksidert av nitratbakterier (nitrobacter) til salpetersyre, såkalt nitrifikasjon, som ved reaksjon med kalkveggene gir kalsiumnitrat. I salpeterplantasjene ble dette tidligere utnyttet til fremstilling av kalsiumnitrat.

Kalsiumnitrat ble i tidligere tider også fremstilt fra kloakk fra både dyr og mennesker.

Bruk av kalsiumnitrat

Kalsiumnitratets betydning som kunstgjødsel skyldes først og fremst det høye nitrogeninnholdet. Kalsium er også nødvendig for at plantene skal vokse, men i alminnelighet inneholder jorden tilstrekkelig med kalsiumforbindelser for dette formål se kalking.

Tilsetting av kalsiumnitrat i betong viser seg å kunne fremskynde størkning, forsinke korrosjon og øke fastheten av betongen på lang sikt.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg