kalsiumnitrat

Artikkelstart

Kalsiumnitrat er en kjemisk forbindelse av kalsium, nitrogen og oksygen. Forbindelsen er et fargeløst salt som brukes som kunstgjødsel. Kalsiumnitrat brukes også til fremstilling av sprengstoff, først krutt, senere dynamitt og TNT. Den kjemiske formelen til kalsiumnitrat er Ca(NO3)2.

Faktaboks

Uttale
kˈalsiumnitrˈat

Kjemiske egenskaper

Kalsiumnitrat krystalliserer med fire molekyler krystallvann fra en løsning av saltet i vann og gir tetrahydratet Ca(NO3)2 · 4H2O (s).

Vannfritt kalsiumnitrat er hygroskopisk og vil i luft ta opp nok vann til å gå over i flytende tilstand. Ved oppvarming smelter det ved 40 °C i sitt eget krystallvann. Ved videre oppvarming spaltes det til nitrogendioksid, NO2, og oksygengass, O2, etter reaksjonsligningen:

2Ca(NO3)2 (aq) → 2CaO (s) + 4NO2 (g)+ O2 (g)

Kalksalpeter

Kalsiumnitrat ble fra 1905 produsert av Norsk Hydro og solgt under navnet Norgessalpeter. Det produseres i dag av Yara International ASA og selges under navnet kalksalpeter.

Kalsiumnitrat fremstilles ved å løse kalkstein i salpetersyre:

CaCO3 (s) + 2HNO3 (aq) → Ca(NO3)2 (s) + H2O (l) + CO2 (g)

Forurensningene blir fjernet ved filtrering, og handelsvaren er et hvitt, kornet produkt som inneholder 15,5 vektprosent nitrogen.

Historie

I fjøs og staller med kalkvegger danner det seg litt etter litt hvite skorper av kalsiumnitrat. Det skyldes at ammoniakk, NH3, blir frigjort fra urin og at råtnende proteiner blir oksidert av nitratbakterier (nitrobacter) til salpetersyre, såkalt nitrifikasjon, som ved reaksjon med kalkveggene gir kalsiumnitrat. I salpeterplantasjene ble dette tidligere utnyttet til fremstilling av kalsiumnitrat.

Kalsiumnitrat ble i tidligere tider også fremstilt fra kloakk fra både dyr og mennesker.

Bruk av kalsiumnitrat

Kalsiumnitratets betydning som kunstgjødsel skyldes først og fremst det høye nitrogeninnholdet. Kalsium er også nødvendig for at plantene skal vokse, men i alminnelighet inneholder jorden tilstrekkelig med kalsiumforbindelser for dette formålet, se kalking.

Tilsetting av kalsiumnitrat i betong viser seg å kunne fremskynde størkning, forsinke korrosjon og øke fastheten av betongen på lang sikt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg