Kadmiumbromid er en kjemisk forbindelse med kjemisk formel CdBr2. Se kadmiumhalogenider.