LiOH, fargeløse krystaller eller hvitt pulver. Anvendes som elektrolytt sammen med kaliumhydroksid i visse akkumulatorer, i fotofremkallere, som forsåpningsmiddel ved fremstilling av spesialsmøremidler, til fremstilling av borandrivstoffer for raketter osv. 1 g vannfritt litiumhydroksid absorberer 450 ml karbondioksid. Det anvendes derfor også som absorpsjonsmiddel for karbondioksid i undervannsbåter, i åndedrettsapparater for flygere, i romfartøy o.l.