Karbonmonoksid
Illustrasjon som viser elektronfordeling og bindinger i et karbonmonoksid-molekyl. Linjene viser bindinger mellom atomene, og prikkene viser elektroner som ikke inngår i bindinger.
Karbonmonoksid
Lisens: CC BY SA 3.0
Molekylmodell karbonmonoksid
Molekylmodell av karbonmonoksid. Den røde kula er oksygen og den grå kula er karbon.
Molekylmodell karbonmonoksid
Av /MolView.
Lisens: CC BY SA 4.0

Karbonmonoksid er en svært giftig gass uten farge og lukt. Den kalles også kullos. Den kjemiske formelen er CO. For effekten av karbonmonoksid på menneskekroppen, se karbonmonoksid (medisin).

Faktaboks

Også kjent som

kullos, CO

Uttale
karbˈonmonoksˈid

Karbonmonoksid dannes når propan, kull, ved og andre karbonholdige materialer brenner uten at det er tilstrekkelig luft til stede. Bruk av gassbrenner i telt eller kjøretøy uten tilstrekkelig lufting har ført til dødsfall. Røyk i branner kan inneholde CO-gass, og derfor være dødelig, men også andre gasser som dannes ved brann kan være giftige.

Eksosgass fra biler inneholder CO. Dette kan føre til forgiftninger i dårlig ventilerte garasjer, eller ved at eksosgassen på annen måte trenger inn i bilen.

Kjemiske egenskaper

Karbonmonoksid er lite løselig i vann. Den brenner i luft med karakteristisk blålig flamme under sterk varmeutvikling til karbondioksid, som vist i følgende reaksjonsligning:

2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)

Blandinger av CO og luft med 12,5–75 vektprosent CO kan eksplodere ved antenning.

Karbonmonoksid har molar masse 28,01 g/mol, tetthet 1,25 g/L3 ved 0 °C og 1 atm, og er litt lettere enn luft (tetthet 1,29 g/L3). Kokepunktet er −191,5 °C og smeltepunktet er −205,1 °C.

Forekomst

Betydelige mengder CO blir tilført atmosfæren ved ufullstendig forbrenning av fossilt brensel, og ved bakteriologiske prosesser i jordbunnen og i havet. Av de 3,77 milliarder tonn CO som antas å befinne seg i atmosfæren, mener man at 270 millioner tonn skriver seg fra kunstige kilder, 100 millioner tonn fra fotosyntetiske prosesser, 400 millioner tonn fra havet, vulkangasser og lignende, og så mye som rundt 3 milliarder tonn fra biologiske nedbrytningsprosesser.

Biltrafikk kan under visse omstendigheter forårsake konsentrasjoner av CO i luften på opptil 0,3 promille.

Fremstilling

Teknisk fremstilles CO i stor målestokk i form av generatorgass og vanngass (se også gassgenerator). I det første tilfellet blåser man luft gjennom et oppvarmet 1–3 m høyt kokslag, og man får da en blanding av karbonmonoksid og nitrogen. I det andre tilfellet ledes vanndamp over sterkt oppvarmet koks, og man får karbonmonoksid og hydrogen:

C(s) + H2O(g) → CO(g) + H2(g)

Store mengder vanngass (syntesegass) fås av petroleum, petroleumsfraksjoner og naturgass ved «steam reforming» eller ved ufullstendig forbrenning av disse produktene (se hydrogen).

CO kan isoleres i form av CuCl·CO·2H2O ved at gassblandingen ledes under trykk inn i en saltsur eller ammoniakkholdig løsning av kobber(I)klorid. Slike løsninger inngår i gassmasker som kan beskytte mot CO. I laboratorieskala kan CO fremstilles ved å tilsette svovelsyre til maursyre.

Bruk

Karbonmonoksid er et egnet reduksjonsmiddel for å redusere metalloksider til metaller:

MeO(s) + CO(g) → Me(s) + CO2.g)

CO er det reduserende stoffet i de fleste tekniske prosesser for metallfremstilling der metalloksid oppvarmes med karbon i form av kull eller koks, som i en masovn for fremstilling av jern.

Saltløsninger av noen edle metaller, for eksempel palladium og sølv, reduseres av CO allerede ved romtemperatur:

Pd2+(aq) + H2O(l) + CO(g) → Pd(s) + 2H+(aq) + CO2(g)

Det utskilte metallet farger løsningen svart, noe som kan utnyttes for påvisning av karbonmonoksid. Flere metaller reagerer med karbonmonoksid og danner karbonylmetaller, noe som blant annet utnyttes til renfremstilling av nikkel i mondprosessen.

Karbonmonoksid anvendes i form av generatorgass og vanngass som varme- og drivstoff, sammen med hydrogen som syntesegass til fremstilling av metan, metanol, andre hydrokarboner og alkoholer, samt syntetisk bensin etter Fischer–Tropsch-prosessen.

Forgiftning

Grunnen til at karbonmonoksid er så giftig er at hemoglobinet i blodet absorberer CO langt lettere enn oksygen. Forholdet er som 300:1. Karbonmonoksidet vil derfor erstatte oksygenet i de røde blodcellene og hindre disse i å ta opp oksygen.

Allerede et innhold i luft på 0,01 volumprosent CO nedsetter yteevnen, 0,1 volumprosent fremkaller hodepine og illebefinnende i løpet av en time, og 0,5 til 1 volumprosent er tilstrekkelig til å fremkalle livsfarlige forgiftninger i løpet av fem til ti minutter.

Arbeidstilsynet har satt den maksimale tillatte arbeidsplasskonsentrasjonen av CO til 29 mg/m3 som et gjennomsnitt over åtte timer.

Behandlingen ved forgiftning består i tilførsel av frisk luft, kunstig åndedrett, om mulig med oksygentilførsel, og raskest mulig transport til sykehus. Se også førstehjelp og gassforgiftning.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Kristian Toftenes Askildsen

Korleis kan karbonmonoksid vere lettare enn luft? Er ikkje luft berre eit samleord for mange gassar, som mellom anna inkluderer oksygen, nitrogen karbondioksid og karbonmonoksid? Slik det står her: https://snl.no/luft I hovudet mitt må alle gassane som lufta inneheld ha ulik vekt, sidan dei er sett saman av ulike grunnstoff, utan at det får praktiske konsekvensar i dagleglivet(?) Eg får oksygen både når eg ligg på golvet og når eg står oppreist.Grunnlaget for spørsmålet: Ved fyring med primus i telt er den store skrekken at ufullstendig forbrenning, t.d. grunna nedkjøling av flamme eller for lite oksygen(?), leier til opphoping av kullos/karbonmonoksid.Viss denne gassen er lettare en øvrige gassar i lufta me pustar inn, vil han då samle seg øvst i teltet? Og vil lufting i toppen kunne redusere faren for kullosforgifting? Eller er ikkje vektskilnaden mellom CO og andre gassar relevant? Spøsmålet vert diskutert her: https://www.fjellforum.no/forums/topic/24349-kullos/?page=4

svarte Bjørn Pedersen

Ved ufullstendig forbrenning i en primus vil det bli dannet varm CO. Den stiger til værs i teltet fordi den er varm. Men når den får samme temperatur som luften i teltet vil CO blande seg med resten av luften. Hvor farlig det kan bli avhenger av om man lufter (dvs slipper inn ny luft). Så har du en åpning til frisk luft nederst i teltet og en åpning øverst i teltet for å slippe ut varm CO skulle du kunne bruke en primus inne i teltet. Men det beste er å bruke primusen utenfor teltet! Mvh Bjørn

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg