VOCl3, en gul, rykende væske med kokepunkt 127,2 °C. Den er meget hygroskopisk og hydrolyseres lett av vann: 2VOCl3 + nH2O = V2O5 · aq + 6HCl. Fremstilles f.eks. ved innvirkning av tørr klor på vanadium(III)- eller vanadium(V)oksid ved 600–800 °C. Vanadiumoksidtriklorid er et velegnet, vannfritt løsemiddel for svovel og organiske forbindelser og blir brukt som katalysator ved alkenpolymerisasjoner (etylenpropylengummi).