Ni(CO)4, nikkeltetrakarbonyl, egentlig tetrakarbonyl nikkel, svært giftig væske (mer giftig enn blåsyre) som koker ved 43 °C, uløselig i vann, men løselig i de fleste organiske løsemidler. Ved oppvarming i lukkede beholdere spaltes nikkelkarbonyl i nikkel og karbonmonoksid. Metoden brukes til fremstilling av 99,99 % nikkel og til fornikling av metaller og fibrer av glass og nylon o.l. Grenseverdi for Ni(CO)4-forurensning i arbeidsmiljøet er 0,007 mg/m3.