KCr(SO4)2 · 12H2O (kaliumkromalun), mørkfiolette oktaedriske krystaller eller lyst fiolett pulver som løses i vann med fiolett farge. Ved oppvarming blir løsningen grønn. Kromalun fremstilles ved inndamping av vandig løsning av kaliumsulfat og krom(III)sulfat. Kromalun anvendes til fremstilling av andre kromsalter, som beisemiddel i fargerier, ved tøytrykk, til impregnering av stoffer, til garving av lær («kromgarving», «kromlær») m.m. Se for øvrig alun.