kalsiumklorat(I), Ca(OCl)2, hvitt stoff med klorlukt som fremstilles ved å lede klor inn i kalkmelk (se kalsiumhydroksid) under avkjøling (under 25 °C): 2Ca(OH)2 + 2Cl2 = Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O. Fordi det inneholder mer tilgjengelig klor enn klorkalk, virker kalsiumhypokloritt sterkere blekende, desinfiserende og oksiderende enn klorkalk. Det har videre den fordelen at det ikke spaltes ved å stå i luft. Ved tilsetning av saltsyre utvikles rikelig med klor: Ca(OCl)2 + 4HCl = CaCl2 + 2H2O + 2Cl2. Kalsiumhypokloritt har lignende anvendelse som klorkalk.