titan(IV)dobbeltoksider, fellesbetegnelse på forbindelser mellom titan, andre kationiske atomer og oksygen. De fremstilles f.eks. ved smelting av TiO2 med alkalier eller ved oppvarming med basiske oksider, f.eks. TiO2 + 2NaOH = Na2TiO3 + H2O. Betegnes også noe ukorrekt som «titanater». To sentrale typer er (metatitanater) og (ortotitanater) hvor typisk er et alkaliemetall og et toverdig metall som Mg, Ca, Cd, Zn, Fe, Co og Ni. Eksempler er mineralene ilmenitt, FeTiO3, og perovskitt, CaTiO3, med henholdsvis ilmenitt- og perovskitt-type struktur. Dobbeltoksidene har gjerne spinellstruktur. Ved tilsetning av vann eller syre spaltes dobbeltoksidene Na2TiO3 + nH2O = TiO2·aq + 2Na+ + 2OH. Bariumtitanoksidet, BaTiO3, har ferroelektriske og piezoelektriske egenskaper og blir brukt til elektriske komponenter (f.eks. termistorer). Blytitanoksidet, PbTiO3, blir brukt som gult pigment.