SO2Cl2, tidligere kalt sulfurylklorid, diklorid av svovelsyre, en lettflytende, fargeløs væske (kokepunkt 69 °C) som ryker sterkt i luft og har en motbydelig, kvelende lukt. Ved lengre tids henstand spaltes den til dels i svoveldioksid og klor, som etter hvert farger væsken gul. Blir brukt i den organiske kjemi for avspaltning av vann, som kloreringsmiddel og for innføring av sulfonylgruppen =SO2 for fremstilling av sulfonsyrer og sulfonater.