Hopkalitt, kjemisk stoff som bl.a. brukes i gassmasker og ventilasjonsanlegg. Det katalyserer oksidasjon av karbonmonoksid, CO, til karbondioksid, CO2, ved romtemperatur. Hopkalitt består av en blanding av mangan(IV)-oksid, MnO2, og kalsiumoksid, CaO, med mindre tilsetninger av kobolt(III)-oksid, Co2O3, og sølvoksid, Ag2O.